Bestuur
Vrijwilligers
Speelgelegenheden
Inschrijven
Mededelingen
Nieuws
Verslagen
Agenda
Foto's
Reglementen
Ledenadministratie
Links

 

NIEUWS

Wijzigingen reglementen
Aan alle leden,

De voorstellen welke door het bestuur aan de ALV zijn voorgelegen ter goedkeuring zijn allen goedgekeurd. Het wedstrijd en toernooireglement is als zodanig gewijzigd. De gewijzigde versie kun je terug vinden onder het "kopje" reglementen.
Geplaatst door Jacqueline Elderenbosch op 25 Jun 2019
2 strafpunten bij niet bevestigen of invoeren
Voor alle (reserve)captains de volgende mededeling.

Let op dat volgens het reglement je binnen 7 dagen na de wedstrijd de stand moet invoeren danwel bevestigen online. het wel of niet ontvangen van automatische herinneringsmails is een extra service die wij als Dora deden maar staat los van het reglement. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan het feit dat je geen mails van ons krijgt. Het is de verantwoording van het team om op tijd de administratie op orde te hebben.
Geplaatst door Ruud Willersen op 26 Sep 2018