zondag, 28 juni 2020 18:50

Update Coronacrisis

Written by

Afgelopen woensdag hebben ongetwijfeld vele van jullie naar de persconferentie van het kabinet gekeken. Dit was in de eerste instantie erg teleurstellend voor onze dartssport. Zowel voor de darts als voor het biljarten bleef er veel onduidelijk, wij dreigden tussen wal en schip te raken.

Door de inzet van de directeur van de NDB en de Nederlandse Biljart Bond kunnen wij nu toch iets beter nieuws brengen. Op hun aangeven is het sportprotocol zodanig aangepast dat darts vanaf 1 juli a.s. mogelijk is in een horecagelegenheid. Uiteraard is dit onder bepaalde restricties. 

De basisregels blijven van kracht;

Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen

Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen 

Was vaak uw handen

Tijdens het spelen van een partij darts is het toegestaan om te staan in de speelgelegenheid. Voor de overige aanwezigen blijft de maatregel van kracht dat er voor iedere aanwezige een zitplaats is. Ook blijft de 1.5 meter afstand van kracht binnen de gelegenheid, hou tijdens een partij darts ook zoveel mogelijk afstand tot elkaar. Schud elkaar niet de hand, hou rekening met elkaar en met andere gasten welke zich in de gelegenheid bevinden. Het allerbelangrijkste is volg de aanwijzingen op van de uitbater c.q. eigenaar of de medewerkers van de gelegenheid. 

Het is dus afhankelijk van de gelegenheid hoeveel gasten er ontvangen mogen worden.

Deze aanpassing dient nog wel even goedgekeurd te worden door de veiligsheidsregio's en het veiligheidsberaad. Het is dus nog even afwachten of zij de aangegeven wijzigingen zullen honoreren. Wij hebben goede hoop dat de competitie in september van start zal gaan. Ook voor ons zijn er nog wat onduidelijkheden bijvoorbeeld hoe past de schrijver in het algehele plaatje. Wij hopen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben.

Het organiseren van toernooien zal nog even op zich laten wachten, daar wij nog niet over alle informatie beschikken hoe en in welk vaatje we dat zouden kunnen tappen.

Zie ook https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4075-sportprotocol-op-aangeven-van-de-knbb-en-ndb-aangepast 

Het bestuur wenst een ieder veel gezondheid en een zonnige zomer toe.

Tot gauw met hopelijk goed nieuws.