Jacqueline Elderenbosch

Jacqueline Elderenbosch

Ongetwijfeld hebben vele van ons de persconferentie van afgelopen donderdag bekeken.

Zo blij als we waren dat we weer mochten gaan darten in horecagelegenheden zo onzeker is het op dit moment weer.

Premier Rutte heeft expliciet voor de horeca aangegeven dat er wederom gereserveerd dient te worden, er een gezondheidscheck moet plaatsvinden en dat de contactgegevens van de gasten genoteerd dienen te worden.

Uiteraard hebben de NDB en de DORA daar begrip voor, de besmettingen nemen immers alleen toe op dit moment. 

Of en in welke mate deze aanvullende maatregelen invloed hebben op onze sport wordt door de NDB in samenspraak met NOC*NSF op dit moment uitgezocht. Zo heeft de NDB donderdagavond contact opgenomen met hetNOC*NSF en was er de volgende ochtend gelijk een overleg gepland. Wij hebben onze uitdaging daar heel duidelijk gemaakt. Op dit moment is het wachten op de aanwijsbrief vanuit de overheid richting de eventuele nieuwe noodverordening. Het bestuur en kantoor van de NDB hebben maandagavond een extra overleg gepland om de situatie te bespreken. Uiteraard houden we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

Ondanks de hitte, hoe het hoofd koel en blijf vooral gezond.

 

 

 

 

Eindelijk is er goed nieuws te vertellen.

De NDB heeft zich hard gemaakt om de dartssport net zo te benaderen als andere "contactsporten". Uiteindelijk heeft het WVS en de veiligheidsraad toestemming gegeven om het protocol zodanig aan te passen dat darts mogelijk is. 

Tijdens de partij is het toegestaan om de 1.5 m restrictie los te laten. We kunnen dus gewoon een partijtje spelen en de partij kan ook geschreven worden door een derde. Na afloop geldt de 1.5 m maatregel weer en zal er voor iedere aanwezige een zitplaats voorhanden moeten zijn. Zorg dat je dit in overleg met de uitbater doet. Het dartsprotocol is terug te vinden op de NDB website.

Zie hieronder een passage uit het dartsprotocol;

Sporten in de horeca uit het protocol verantwoord darten Sporten in de horeca uit het protocol verantwoord darten – 6 juli 2020 - zesde versie Sporten in de horeca / vaste zitplaats.

Het beoefenen van sport- en spelactiviteiten in de horeca is toegestaan. Echter blijft in de horeca placeren verplicht. Onder placeren wordt verstaan het aanwijzen van een zitplaats of in het geval van sport- en spelactiviteiten het aanwijzen van een afgebakend gebied waar gebruik van kan worden gemaakt voor de activiteit.

Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren. Bovenstaand artikel betreft een passage uit het protocol verantwoord darten. Indien je gaat darten, een wedstrijd of competitie organiseert en/of recreatief laat darten in je locatie is het te allen tijde van belang om het volledige protocol aandachtig door te lezen.

Voor nu dus heel goed nieuws. In een later stadium krijgen wij nog verdere instructies van de NDB.

Tot laters.

woensdag, 01 juli 2020 19:12

Update Coronacrisis 01-07-2020

 

In navolging van het bericht geplaatst op 28 juni 2020 is er nu bekend wat de veiligheidsregio heeft beslist.

In de noodverordening is wel opgenomen dat er gedart mag worden in horecagelegenheden, echter de 1.5 m afstandsmaatregel tijdens een wedstrijd blijft gehandhaafd. De veiligheidsregio heeft het doen vervallen van de 1.5 m maatregel tijdens een wedstrijd niet opgenomen in de noodverordening.

Dit zorgt voor problemen bij het wedstrijd darten, het is bijna niet uitvoerbaar. De NDB gaat zich de aankomende tijd hard maken dat voor darts hetzelfde geldt als andere sporten dat tijdens een wedstrijd de 1.5 meter regel vervalt.

Zie het volledige bericht op de website van de NDB.

https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4076-wat-mag-weer-per-1-juli-en-wat-mag-niet 

Wij hopen dat we gauw met beter nieuws kunnen komen. Voor nu blijf gezond, en hopen op betere tijden.

 

zondag, 28 juni 2020 18:50

Update Coronacrisis

Afgelopen woensdag hebben ongetwijfeld vele van jullie naar de persconferentie van het kabinet gekeken. Dit was in de eerste instantie erg teleurstellend voor onze dartssport. Zowel voor de darts als voor het biljarten bleef er veel onduidelijk, wij dreigden tussen wal en schip te raken.

Door de inzet van de directeur van de NDB en de Nederlandse Biljart Bond kunnen wij nu toch iets beter nieuws brengen. Op hun aangeven is het sportprotocol zodanig aangepast dat darts vanaf 1 juli a.s. mogelijk is in een horecagelegenheid. Uiteraard is dit onder bepaalde restricties. 

De basisregels blijven van kracht;

Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen

Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen 

Was vaak uw handen

Tijdens het spelen van een partij darts is het toegestaan om te staan in de speelgelegenheid. Voor de overige aanwezigen blijft de maatregel van kracht dat er voor iedere aanwezige een zitplaats is. Ook blijft de 1.5 meter afstand van kracht binnen de gelegenheid, hou tijdens een partij darts ook zoveel mogelijk afstand tot elkaar. Schud elkaar niet de hand, hou rekening met elkaar en met andere gasten welke zich in de gelegenheid bevinden. Het allerbelangrijkste is volg de aanwijzingen op van de uitbater c.q. eigenaar of de medewerkers van de gelegenheid. 

Het is dus afhankelijk van de gelegenheid hoeveel gasten er ontvangen mogen worden.

Deze aanpassing dient nog wel even goedgekeurd te worden door de veiligsheidsregio's en het veiligheidsberaad. Het is dus nog even afwachten of zij de aangegeven wijzigingen zullen honoreren. Wij hebben goede hoop dat de competitie in september van start zal gaan. Ook voor ons zijn er nog wat onduidelijkheden bijvoorbeeld hoe past de schrijver in het algehele plaatje. Wij hopen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben.

Het organiseren van toernooien zal nog even op zich laten wachten, daar wij nog niet over alle informatie beschikken hoe en in welk vaatje we dat zouden kunnen tappen.

Zie ook https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4075-sportprotocol-op-aangeven-van-de-knbb-en-ndb-aangepast 

Het bestuur wenst een ieder veel gezondheid en een zonnige zomer toe.

Tot gauw met hopelijk goed nieuws.

 

 

 

We zijn verheugd over het feit dat de horeca per 1 juni (12:00 uur) weer open gaat. Iets waar de Nederlandse Darts Bond samen met de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond zich de laatste weken hard voor gemaakt hebben. Zoals we al vanaf het begin van de crisis hebben aangegeven ging een grote zorg van ons uit naar het voortbestaan van alle verschillende speellocaties door heel Nederland. Doordat nu per 1 juni de deuren weer open mogen in de horeca, is de kans op overleven voor een groot deel van onze speellocaties natuurlijk een stuk groter geworden.

We ontvangen veel vragen of darten en (pool)-biljarten nu ook weer mogelijk is vanaf 1 juni. Aangezien wij dit niet bepalen kunnen we alleen de informatie geven die wij tot nu toe hebben ontvangen en verzameld.

In de noodverordening is opgenomen dat gasten gebruik maken van een zitplaats (aan tafel of aan bar). Dit roept natuurlijk enkele vragen op aangezien de regels vanuit de noodverordening voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

Wij hebben inmiddels bij verschillende instanties zoals NOC*NSF, Veiligheidsberaad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om meer duiding gevraagd. Uiteraard willen we weten of in de horeca (vanaf 1 juni) poolen, snooker, biljarten en darten is toegestaan. Deze vraag wordt tot op heden helaas niet concreet beantwoord.

Het advies is dan ook aan alle horeca-uitbaters om met de lokale autoriteiten (gemeente), per horecagelegenheid te beslissen wat de mogelijkheden zijn binnen de richtlijnen. Dit vraagt om maatwerk.

Jullie mogen van ons aannemen, dat de NDB en de KNBB, er alles aan doen om heldere antwoorden te krijgen. We blijven in gesprek met alle partijen en houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

vrijdag, 03 april 2020 06:29

DDM TOERNOOIEN

Toelichting toernooien en DDM Finale

Alle toernooi zijn in ieder geval t/m 1 september 2020 gecanceld.

In afwachting  van de eventuele verdere maatregelen van het kabinet zal dit zo nodig aangepast worden.

De DDM Finale welke gepland stond voor 16 mei 2020 vervalt.

De ranking stand van 9 maart 2020 is tevens de eindstand 2019-2020.

Een finale op een later tijdstip zal niet plaatsvinden daar het oneerlijk zou zijn voor degene die op het moment van cancelen van alle toernooien niet aan de gestelde criteria voldoet.

Op een later tijdstip zal er een kleine prijsuitreiking plaatsvinden.

Op het moment van sluiten van de ranking stonden Sandy Gerbes en René Broertjes op de 1e plaats.

Ondanks dat jullie vast en zeker niet op deze manier "kampioen" wilde worden willen wij jullie toch feliciteren met het behaalde resultaat. Het is nou eenmaal een hele nare situatie waar we allemaal helaas mee te maken hebben.

Wij hopen op jullie begrip en hopen dat we straks weer met een schone gezonde lei kunnen starten.

Stay strong and safe, we kunnen dit samen!!

Zoals iedereen inmiddels weet zijn er strenge maatregelen genomen door het kabinet om het coronavirus te bestrijden.

Tot 1 juni is het verboden om evenementen e.d. te organiseren, tevens is een samenscholingsverbod.

Uiteraard gaat onze en ieders primaire zorg allereerst uit naar degenen in onze samenleving die te maken hebben met de impact van het coronavirus, met name iedereen die rechtstreeks door het virus wordt getroffen en zeker ook naar de talloze individuen en organisaties die onvermoeibaar werken om onze samenleving te beschermen. De situatie is in Nederland net als in veel delen van de wereld gevaarlijk en uitermate complex.

Aangezien alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (vanaf 3 personen of meer) zijn alle finaledagen georganiseerd door de DORA en de Nederlandse Darts Bond afgelast en komen daarmee te vervallen. Daar de NDB Masters welke georganiseerd wordt door de NDB afgelast is zullen wij geen kwalificatietoernooi organiseren.

De LaCo, Super League en Brabant Cup zijn allemaal afgelast en worden dit seizoen niet meer hervat.

Wat betekenen de maatregelen voor de DORA.

Afgelast:

Competitie 2019-2020

Algemene Ledenvergadering (deze zal verplaatst worden naar september/oktober 2020, datum volgt)

Gesloten DORA

Bekerfinale

Finale DORA Darts Masters (DDM)

Divisiekampioenschappen

Alle Play Off wedstrijden

Na uitgebreid overleg heeft het bestuur de volgende weloverwogen beslissing genomen ten aanzien van het beëindiging van de competitie.

  • Het gehele seizoen 2019-2020 vervalt.
  • De nummers 1 ten tijde van de halve competitie, januari 2020 ontvangen een trofee. Niemand promoveert.
  • Voor aanvang van het nieuwe seizoen ontvangen alle nummers 1 van de competitie een uitnodiging voor een divisiekampioenschap welke door de DORA wordt georganiseerd. De winnaar wordt Amsterdams Kampioen 2019-2020.
  • Alle teams spelen in seizoen 2020-2021 in dezelfde divisie als seizoen 2019-2020.
  • We proberen zoveel mogelijk de poules gelijk te houden als in het seizoen 2019-2020. Het zal voor zich spreken dat dit afhankelijk is van de inschrijving.

Wij hopen op een ieder zijn of haar begrip in deze uitzonderlijke situatie en dat we allemaal gezond en wel een nieuw seizoen kunnen starten.

Wij wensen alle uitbaters en leden veel succes en sterkte in deze afschuwelijke tijd van onzekerheid.

Dit bericht is naar alle captains persoonlijk gestuurd.

dinsdag, 24 maart 2020 09:27

Update Nieuws coronavirus 2

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen welke de overheid gisteren heeft bekend gemaakt zal dit uiteraard ook voor de DORA gevolgen hebben.

De NDB en het NOC NSF zijn hierbij belangrijke organisaties voor het landelijke oogpunt. Wij wachten nu op een bericht vanuit deze kanalen en zullen dan een beslissing nemen aangaande de competitie, kampioenschappen etc.

Zodra hierover een beslissing is genomen wordt dit direct gepubliceerd op de website en op onze Facebookpagina, alle captains worden per email op de hoogte gebracht.

Gesloten DORA, bekerfinale, divisiekampioenschappen, play off ere / 1e divisie en de DDM Finale worden verplaatst. Een planning daarop is nog niet gemaakt, wij wachten de verdere ontwikkelingen af.

Het allerbelangrijkste op dit moment is, blijf gezond!

 

woensdag, 18 maart 2020 06:15

Update Nieuws Coronavirus

Zoals iedereen inmiddels weet zijn de maatregelen vanuit de overheid verscherpt waaronder dat alle horecagelegenheden zijn gesloten tot 6 april 2020. Uiteraard heeft dat gevolgen voor de competitie. 

Wij zullen onze uiterste best doen de competitie op een zo normaal mogelijke manier te laten beëindiging. Op dit moment houdt dan in dat de competitie 3 weken langer duurt dan normaal en zal eindigen op vrijdag 22 mei 2020. Dit heeft ook weer consequenties voor de finaledagen. De NDB stelt ook alles in het werk om de finaledagen te kunnen verschuiven.

Hoe het allemaal verder gaat verlopen weet niemand nog. Het is en blijft koffiedik kijken. Niets is zeker in deze onvoorspelbare tijd, elk uur kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.

Het enige wat nu telt is ieder zijn of haar gezondheid. Houd je aan de richtlijnen van het RIVM, onderschat het niet!!

Wij wensen alle horecaondernemers heel veel sterkte en succes in deze verschrikkelijke tijd.

donderdag, 12 maart 2020 16:17

LET OP, LET OP belangrijk nieuws!!!

Aan een ieder die deelneemt aan onze competitie, bekercompetitie en toernooien,

Wegens de uitbraak van het coronavirus volgt de DORA de richtlijnen op van het NOC NSF en de NDB. Al onze activiteiten worden vanaf zaterdag 14 maart en vooralsnog t/m 6 april afgelast.

Door deze verschuiving zal de competitie nu eindigen op 22 mei 2020, uiteraard heeft dit gevolgen voor o.a. de bekerfinale. Het bestuur zal in overleg met de locatie op zoek gaan naar een geschikte datum. 

Mochten er onverhoopt verdere ontwikkelingen zijn dan houden wij jullie op de hoogte via onze bekende kanalen, de website en onze Facebookpagina.

Hou dus onze socials in de gaten!

Laten we hopen dat het virus gauw de kop wordt ingedrukt en dat we weer verder kunnen met onze geliefde sport.

Namens het bestuur,

Jacqueline Elderenbosch

Pagina 1 van 2