Nieuwsarchief
woensdag, 02 september 2020 18:03

Update Coronacrisis n.a.v. meeting met de NDB

Written by

Amsterdam, 2-9-2020

 Beste leden en uitbaters aangesloten bij de DORA,

Afgelopen zaterdag, 30-08-2020, heeft de algemene vergadering van de NDB plaatsgevonden. Hier zijn ook de gevolgen van de huidige coronamaatregelen besproken. De NDB heeft haar lidorganisaties geadviseerd op zijn vroegst in januari 2021 te starten. Meer dan de helft van de bonden kon zaterdag al melden dat ze het advies overnamen.

Het bestuur van de DORA vind januari wel erg ver weg en heeft gisteravond in een digitale bestuursvergadering nogmaals besloten dat we streven naar het starten van de competitie in oktober. Los van dat de leden willen darten willen de uitbaters ook graag weer darters binnen hebben. Door komend seizoen geen bekercompetitie te organiseren zou er met een start in oktober dan nog een volledige wintercompetitie gespeeld kunnen worden.

Natuurlijk is ook het starten in oktober afhankelijk van de situatie op dat moment in de regio en van de dan geldende maatregelen. Het bestuur hoopt eind september een beslissing te kunnen nemen of we wel of niet in oktober kunnen starten. Dan ontvangen de captains ook een nieuwe uitnodiging om de competitiebescheiden op te halen.

Naast deze brief ontvangen alle captains en uitbaters ook een afschrift van het protocol “verantwoord darten” zoals dat door de NDB is opgesteld in samenspraak met het NOC*NSF en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen de captains/uitbaters om ons te melden of er in hun speelgelegenheid gedart kan worden en dus of er aan het protocol kan worden voldaan.

Als het starten in oktober niet verantwoord kan zullen we uitwijken naar januari 2021 en zal er zoals eerder toegezegd een deel van de contributie terug betaald worden.

Tot slot zullen we voorlopig ook nog geen toernooien organiseren, ook de landelijke toernooien gaan niet van start in 2020.

Hou vol allemaal en laten we hopen elkaar snel weer aan het bord tegen te komen

Het bestuur van de DORA