Nieuwsarchief
donderdag, 17 september 2020 20:58

Update Coronamailing vorige week.

Written by

Vorige week hebben we op de site en op facebook een bericht geplaatst over de mogelijkheden van het weer opstarten van de dartcompetitie in oktober dan wel januari. Ook hebben alle eigenaren/beheerders van aangesloten speelgelegenheden een brief gehad met daarbij het protocol “verantwoord darten”.  Dank aan iedereen die gereageerd heeft naar het bestuur, dat zijn er  33 van de 64  Hiervan geeft een ruime meerderheid aan dat darten mogelijk zou zijn maar met aanpassingen van bv verplaatsen van speeldagen en dergelijke. Ook staan er een aantal vragen in de reacties die het bestuur heeft ontvangen. Hieronder in de vorm van een Q&A de vragen die we uit de mails hebben gefilterd in geen specifieke volgorde. Overigens is 33 net iets meer als 50% dus graag roepen wij de speelgelegenheden die nog niet gereageerd hebben nogmaals op dit alsnog te doen.

Q: Kan er een oproep worden gedaan om alleen met spelers te komen naar wedstrijden en geen aanhang?

A: Goed punt wat ook bij andere lidorganisaties al ter sprake is gekomen. Het bestuur onderschrijft de oproep om met alleen de spelers (4 of 5 dus) te komen maar kan dit niet in reglementen vastleggen. Als er iemand extra mee wil bel dan vooraf naar de speellokatie of dat een probleem geeft, de ene locatie is groter als de andere.

Q: kan er gestart worden in grotere lokaties als de kleinere lokaties nog niet een veilig gevoel geven?

A: Als er lokaties aangeven dat er gezien de beschikbare ruimte  gedart kan worden en wij besluiten als bestuur dat starten zou kunnen dan nog is het aan ieder individueel lid/team of ook zij het veilig genoeg vinden op dat moment maar zullen wij de wedstrijden daar wel blijven indelen. Als een locatie echter aangeeft niet aan het protocol te kunnen voldoen dan zullen wij als bestuur met de captains van de betrokken thuisteams in overleg treden of tijdelijk uitwijken naar een andere lokatie  tot de mogelijkheden behoort.

Q: wij kunnen darten maar laten alleen de spelers toe (en geen supporters).

A: het is aan de eigenaar/uitbater wie er uiteindelijk wel of niet wordt toegelaten tot een gelegenheid. Het is wel prettig als de captain van het thuisteam dit dan even doorgeeft aan de bezoekende captain vooraf , zie ook eerste vraag van deze Q&A

Q: wat als een team niet komt opdagen terwijl ik wel andere gasten heb geweigerd om op de max. bezetting te blijven, volgt er dan een vergoeding?

A: Ieder team bepaald zelf of ze gaan starten met de competitie op het moment dat wij dat besluit nemen. Als een team niet komt opdagen is daar vanuit de DORA geen vergoeding naar de uitbater op van toepassing, wel is het netjes als ze zich ruim van te voren afmelden.

Q: kunnen we zonder schrijvers werken om het risico te verkleinen?

A: Hierover is landelijk overleg geweest, in een eerdere versie van het protocol stond dit als regel opgenomen. Een meerderheid van de landelijke bonden waaronder wij zijn echter van mening dat bij een officiële wedstrijd een schrijver hoort zodat de spelers zich kunnen concentreren op het darten.

Q: kunnen de schrijvers met een mondkapje op gaan schrijven?

A: Iedereen kan uiteraard zelf bepalen of hij/zij een mondkapje op wil. Ook de uitbater kan verplichten dat op bepaalde plekken in zijn speelgelegenheid (bv bij het schrijfbord) een mondkapje verplicht is. Omdat het thuisteam de schrijvers verzorgd is het verzoek dan wel dit aan de captains te melden. We vragen ook om ieders gezond verstand te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld als speler even wat afstand houden tot de schrijver de score heeft genoteerd en als dan de schrijver zijn gezicht wegdraait van het bord kan de speler zijn pijlen uit het bord gaan halen.

Q: gaat de DORA toezien op naleving van de regels?

A: De controleurs van de DORA controleren op de reglementen van de DORA dus spelersgegevens en baan afmetingen en verlichting. De Corona maatregelen zijn landelijk en ook vastgelegd in verordeningen en bestaande wetten. Hiervoor zijn andere opsporingsinstanties zoals gemeentelijke handhaving en politie. De DORA gaat dus niet handhaven op naleving van het protocol. Net als bij het rookbeleid en andere wetgeving is de uitbater van de speelgelegenheid als eerste aan zet om te zorgen dat bezoekers zich aan alle wetten houden en ze zonodig daarop aan te spreken.

Q: Kan een team weigeren een wedstrijd te spelen of een wedstrijd staken als niet aan het protocol wordt voldaan ondanks toezegging?

A: Helaas worden er ook in normale jaren wedstrijden gestaakt. Het is dan aan het bestuur om te bepalen of dat leidt tot het claimen van een wedstrijd. Als een team in dit voorbeeld een wedstrijd staakt zullen ze heel goed aan het bestuur moeten uitleggen welke regels er dan overtreden waren en zullen wij dit bij de tegenstander en de uitbater verifiëren alvorens een beslissing te nemen.

Q: Wordt de teamgame aangepast?

A: Ja, al eerder is aangegeven dat 8 personen bij een bord teveel van het goede is en dat bij de koppels het al lastig genoeg gaat zijn om afstand te houden, voor het komend seizoen (wanneer dat dan ook start) geld dat de teamgame wordt vervangen door een “Sologame” dus een extra wedstrijd 1 op 1 net als in de singles. Hierbij geldt dat beide teams 1 speler afvaardigen ongeacht of die al eerder tegen elkaar hebben gegooid. Als je bij de koppels hebt gewisseld kun je de speler die daar de wedstrijd heeft verlaten NIET meer inzetten in deze sologame.

De formele reglementtekst die hierbij hoort zal voor de start van de competitie gepubliceerd worden.

Tot zover de binnengekomen vragen, zoals eerder aangekondigd zullen wij eind september definitief een besluit nemen over het wel of niet starten in oktober en daar nemen we de reacties uit de mails in mee net als de actuele situatie in stad/regio op dat moment.

Dank voor de aandacht en blijf gezond allemaal

 

Het bestuur van de DORA