woensdag, 09 november 2022 08:49

ALV Ingediend voorstel

Written by

Voor de Algemene ledenvergadering is een voorstel tot wijziging wedstrijdreglement binnengekomen welke voldoet aan de gestelde criteria.

Voorstel wijziging wedstrijdreglement:

Aanpassing Teamgame ere, 1e en 2e divisie

Het voorstel bestaat uit 3 opties;

Round Robin

Captains/solo game

Huidige teamgame als 1e wedstrijd

Het voorstel zal tijdens de Algemene Ledenvergadering nader worden toegelicht door de indiener en vervolgens in stemming worden gebracht.

Mocht je naar aanleiding van dit voorstel alsnog aanwezig willen zijn bij de vergadering dan kun jij je aanmelden tot en met donderdag 10 nov. 2022.