woensdag, 30 november 2022 13:56

Algemene Ledenvergadering, besluitenlijst

Written by

Hierbij de besluitenlijst van de afgelopen Algemene Ledenvergadering.

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 15 november 2022

  • Kascontrolecommissie vraagt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor de gevoerde boekhouding. Decharge verleend.
  • Verkiezing kascontrolecommissie, kandidaat Mounir Dghoughi, unaniem gekozen door de vergadering.
  • Herverkiezing kascontrolecommissielid Patrick van Santen, unaniem herkozen voor de periode van 1 jaar. Herverkiezing kascontrolecommissielid Jaimie Fambach, unaniem herkozen voor de periode van 1 jaar.
  • Frank Vogel heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie, Frank is unaniem gekozen voor een periode van 3 jaar.
  • Herverkiezing bestuursleden Niels Stuiver en Jacqueline Elderenbosch, beide zijn unaniem herkozen voor een periode van 3 jaar.
  • Jaarverslag na opmerking van Bob van Velthuijzen, jaarverslag te kort van stof. Bob mist de verschuiving van de speelweken van seizoen 2021-2022, goed gekeurd.
  • De verhoging van de contributie is goedgekeurd na een vraag van Bob van Velthuijzen hoe de reservering omschreven zal worden. De penningmeester heeft een toelichting gegeven.

        Seizoen 2023-2024 een contributieverhoging van € 2,50 en in seizoen 2025-2026 de 2e verhoging van € 2,50 welke ten                behoeve zijn voor de contributieverhoging van de NDB.

  • Voorstel betreffende een aanpassing in het wedstrijdreglement ten behoeve van een speltypewijziging van de teamronde voor de ere, 1e en 2e

        Na een toelichting van de indiener Nolly Vitali zijn de opties in stemming gebracht.

       Optie 1; de huidige teamgame verschuiven naar de 1e wedstrijd van de competitieavond vervolgens 4 singles en daarna 4             koppels.

       Optie 2; Round Robin

       Optie 3; Sologame

       Stemming optie 1, unaniem tegengestemd

       Stemming optie 2, 9 stemmen voor en 7 stemmen onthouding

       Stemming optie 3, 3 stemmen voor, 11 tegenstemmen, 2 stemmen onthouding.

       Na overleg met de vergadering zal het bestuur de optie Round Robin een invulling gaan geven en deze presenteren vooraf             aan de Algemene Ledenvergadering van mei 2023.

  • De notulen vergadering 29 mei 2019 wordt na de opmerking van Bob van Velthuijzen betreffende de led surroundverlichting  dat deze niet is opgenomen in het speelgelegenhedenreglement, goed gekeurd.
  • Het bestuur zal de promotie / degradatieregeling 2022-2023 tijdens de winterstop publiceren.