zondag, 29 maart 2020 13:12

VERVOLG CORONA BERICHTGEVING

Written by

 

AAN ALLE LEDEN VAN DE D.O.R.A.

Enkele dagen geleden hebben wij bekend gemaakt dat de competitie per direct afgelopen is en hoe wij hier mee omgaan. De berichtgeving heeft tot veel reacties geleid, uiteenlopend in alle richtingen. Niet alleen op facebook maar ook via mail en andere kanalen zijn vragen gesteld. Een paar van die vragen beantwoorden wij hieronder.

Waarom dit scenario voor de competitie. De NDB heeft een 3 tal scenario's voorgesteld waarbij wij voor scenario C hebben gekozen omdat bij beide andere scenario's (A en B dus) wel met promotie werd rekening gehouden. Velen van onze darters hebben maar eens in hun dart carrière de kans om aan de landelijke finaledagen mee te doen. Als we de nummers 1 nu zouden laten promoveren zonder dat daar landelijke finaledagen tegenover staan dan moeten die teams maar hopen dat ze, in een hogere divisie met sterkere teams, weer die finaledagen halen. Door te kiezen voor het (zoveel mogelijk) in tact houden van de poules volgend jaar hebben de teams die nu 1 stonden een reële kans dat volgend seizoen weer te doen.

Naast wat de NDB voorstelt willen we toch ook wat doen voor de teams die op de helft van de competitie bovenaan stonden. Vandaar dat we hebben besloten die teams wel allemaal een prijs te geven en voor aanvang van volgend seizoen nog een dag te organiseren waar de poulewinnaars tegen elkaar gaan gooien voor het Amsterdams Kampioenschap. Helemaal buiten de NDB regelingen om dus om toch nog wat te doen voor de teams die bovenaan stonden.

Dan komen er vragen binnen over de contributie van volgend jaar. Er zal géén korting plaats vinden op de contributie. Los van het feit dat de kosten gewoon doorlopen (huur kantoor, kopieerapparaat, pinapparaat en dergelijke) is de DORA een vereniging zonder winstoogmerk. We zijn dus heel tevreden als we kostenneutraal kunnen werken en hebben simpelweg de reserves niet om voor volgend jaar iets te doen. Er wordt binnen het bestuur nog wel nagedacht om iets voor de uitbaters van onze speelgelegenheden te doen.

Teams die teruggetrokken zijn tijdens dit jaar. Afhankelijk van de reden van terugtrekking zal het bestuur per team bepalen of deze op dezelfde plek terug kunnen keren.

TOT SLOT !!!

Tot slot ontvangen we via alle eerder genoemde kanalen nu als bestuur ook veel kritiek. Helaas vinden sommige het nodig dit ook op het bestuur persoonlijk bot te vieren. De D.O.R.A. draait volledig op vrijwilligers en dat is inclusief bestuursleden. Ieder jaar op de ALV treden bestuursleden via een rooster af en worden herkozen. Dat zijn de momenten voor al diegene die het nodig vinden kritiek te uiten om op te staan en hun mond open te doen. Vergeet vooral niet om je ook als kandidaat bestuurslid aan te melden. De reden dat een aantal bestuursleden er al meer dan 25 jaar zitten is simpelweg dat er geen andere leden opstaan. We roepen met name diegene die nu roepen dat het huidige bestuur het allemaal verkeerd doet, om op te staan en je aan te melden als vrijwilliger.

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer ergens aan het dartbord.

Het bestuur van de D.O.R.A.