zondag, 06 juni 2021 18:26

Update vanuit het bestuur

Written by

Beste leden,

Wij hopen dat iedereen de afgelopen 1,5 jaar goed hebben doorstaan. Een periode die zijn weergave niet kende

Ondanks alles gloort er na lange tijd toch een beetje hoop aan de horizon.

Zoveel dat we het aandurven de inschrijving te gaan starten. Uiteraard met een slag om de arm want uiteindelijk weet niemand hoe het virus zich gaat houden als we richting de herfst gaan. Voor nu zien we het zeer positief in.

We willen op kort termijn gaan beginnen met het inschrijven voor het aankomende seizoen, 2021-2022. Voor de teams  die ingeschreven staan voor seizoen 2020-2021 veranderd er niets. Wij zullen de captains vragen een email te sturen om te inschrijving te conformeren.

De exacte datum volgt later. We hebben in ieder geval goede hoop. In de aanloop zullen wij de bij ons bekende speellocaties benaderen of zij nog willen/kunnen deelnemen en/of er een eventuele verbouwing heeft plaatsgevonden.

Vorig seizoen zijn we begonnen met een digitale competitie (Teambeheer), deze is zeer succesvol gebleken. We kwamen in een stroomversnelling terecht door de Corona waardoor we genoodzaakt waren alles sneller te introduceren. De digitale competitie is zeer goed ontvangen door onze leden. Wij danken een ieder voor het meehelpen aan deze snelle omschakeling. Het was niet alleen voor de captains nieuw ook voor het bestuur brak een nieuw tijdperk aan.

Zo nieuw dat we kunnen zeggen dat ons bondkantoor na 21 jaar enigszins overbodig is geworden. Zeker nu in tijden van onzekerheden hebben wij per 1 juni 2021 i.p.v. oktober 2021 afscheid genomen van ons bondskantoor. In oktober zou ons huurcontract verlopen in overleg met de verhuurder hebben we dit dus kunnen vervroegen.

Uiteraard is het mogelijk indien nodig persoonlijk contact te hebben met een van onze bestuursleden. Een locatie wordt dan later bepaald. Vergaderingen zullen ook elders gaan plaatsvinden.

Onze telefoonnummers en emailadressen blijven ongewijzigd.

Een woord van dank naar alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet om 3x per week de leden het kantoor te bemensen. Zonder jullie waren wij er nooit in geslaagd om 3x per week de leden te kunnen ontvangen.

Onze dank is zeer groot.

 Hou de website, facebook en je eigen email in de gaten. Zodra we meer weten laten we dat direct weten.

Voor nu geniet van het zonnetje en hopelijk tot heel snel.

Het bestuur.