Jacqueline Elderenbosch

Jacqueline Elderenbosch

donderdag, 17 september 2020 20:58

Update Coronamailing vorige week.

Vorige week hebben we op de site en op facebook een bericht geplaatst over de mogelijkheden van het weer opstarten van de dartcompetitie in oktober dan wel januari. Ook hebben alle eigenaren/beheerders van aangesloten speelgelegenheden een brief gehad met daarbij het protocol “verantwoord darten”.  Dank aan iedereen die gereageerd heeft naar het bestuur, dat zijn er  33 van de 64  Hiervan geeft een ruime meerderheid aan dat darten mogelijk zou zijn maar met aanpassingen van bv verplaatsen van speeldagen en dergelijke. Ook staan er een aantal vragen in de reacties die het bestuur heeft ontvangen. Hieronder in de vorm van een Q&A de vragen die we uit de mails hebben gefilterd in geen specifieke volgorde. Overigens is 33 net iets meer als 50% dus graag roepen wij de speelgelegenheden die nog niet gereageerd hebben nogmaals op dit alsnog te doen.

Q: Kan er een oproep worden gedaan om alleen met spelers te komen naar wedstrijden en geen aanhang?

A: Goed punt wat ook bij andere lidorganisaties al ter sprake is gekomen. Het bestuur onderschrijft de oproep om met alleen de spelers (4 of 5 dus) te komen maar kan dit niet in reglementen vastleggen. Als er iemand extra mee wil bel dan vooraf naar de speellokatie of dat een probleem geeft, de ene locatie is groter als de andere.

Q: kan er gestart worden in grotere lokaties als de kleinere lokaties nog niet een veilig gevoel geven?

A: Als er lokaties aangeven dat er gezien de beschikbare ruimte  gedart kan worden en wij besluiten als bestuur dat starten zou kunnen dan nog is het aan ieder individueel lid/team of ook zij het veilig genoeg vinden op dat moment maar zullen wij de wedstrijden daar wel blijven indelen. Als een locatie echter aangeeft niet aan het protocol te kunnen voldoen dan zullen wij als bestuur met de captains van de betrokken thuisteams in overleg treden of tijdelijk uitwijken naar een andere lokatie  tot de mogelijkheden behoort.

Q: wij kunnen darten maar laten alleen de spelers toe (en geen supporters).

A: het is aan de eigenaar/uitbater wie er uiteindelijk wel of niet wordt toegelaten tot een gelegenheid. Het is wel prettig als de captain van het thuisteam dit dan even doorgeeft aan de bezoekende captain vooraf , zie ook eerste vraag van deze Q&A

Q: wat als een team niet komt opdagen terwijl ik wel andere gasten heb geweigerd om op de max. bezetting te blijven, volgt er dan een vergoeding?

A: Ieder team bepaald zelf of ze gaan starten met de competitie op het moment dat wij dat besluit nemen. Als een team niet komt opdagen is daar vanuit de DORA geen vergoeding naar de uitbater op van toepassing, wel is het netjes als ze zich ruim van te voren afmelden.

Q: kunnen we zonder schrijvers werken om het risico te verkleinen?

A: Hierover is landelijk overleg geweest, in een eerdere versie van het protocol stond dit als regel opgenomen. Een meerderheid van de landelijke bonden waaronder wij zijn echter van mening dat bij een officiële wedstrijd een schrijver hoort zodat de spelers zich kunnen concentreren op het darten.

Q: kunnen de schrijvers met een mondkapje op gaan schrijven?

A: Iedereen kan uiteraard zelf bepalen of hij/zij een mondkapje op wil. Ook de uitbater kan verplichten dat op bepaalde plekken in zijn speelgelegenheid (bv bij het schrijfbord) een mondkapje verplicht is. Omdat het thuisteam de schrijvers verzorgd is het verzoek dan wel dit aan de captains te melden. We vragen ook om ieders gezond verstand te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld als speler even wat afstand houden tot de schrijver de score heeft genoteerd en als dan de schrijver zijn gezicht wegdraait van het bord kan de speler zijn pijlen uit het bord gaan halen.

Q: gaat de DORA toezien op naleving van de regels?

A: De controleurs van de DORA controleren op de reglementen van de DORA dus spelersgegevens en baan afmetingen en verlichting. De Corona maatregelen zijn landelijk en ook vastgelegd in verordeningen en bestaande wetten. Hiervoor zijn andere opsporingsinstanties zoals gemeentelijke handhaving en politie. De DORA gaat dus niet handhaven op naleving van het protocol. Net als bij het rookbeleid en andere wetgeving is de uitbater van de speelgelegenheid als eerste aan zet om te zorgen dat bezoekers zich aan alle wetten houden en ze zonodig daarop aan te spreken.

Q: Kan een team weigeren een wedstrijd te spelen of een wedstrijd staken als niet aan het protocol wordt voldaan ondanks toezegging?

A: Helaas worden er ook in normale jaren wedstrijden gestaakt. Het is dan aan het bestuur om te bepalen of dat leidt tot het claimen van een wedstrijd. Als een team in dit voorbeeld een wedstrijd staakt zullen ze heel goed aan het bestuur moeten uitleggen welke regels er dan overtreden waren en zullen wij dit bij de tegenstander en de uitbater verifiëren alvorens een beslissing te nemen.

Q: Wordt de teamgame aangepast?

A: Ja, al eerder is aangegeven dat 8 personen bij een bord teveel van het goede is en dat bij de koppels het al lastig genoeg gaat zijn om afstand te houden, voor het komend seizoen (wanneer dat dan ook start) geld dat de teamgame wordt vervangen door een “Sologame” dus een extra wedstrijd 1 op 1 net als in de singles. Hierbij geldt dat beide teams 1 speler afvaardigen ongeacht of die al eerder tegen elkaar hebben gegooid. Als je bij de koppels hebt gewisseld kun je de speler die daar de wedstrijd heeft verlaten NIET meer inzetten in deze sologame.

De formele reglementtekst die hierbij hoort zal voor de start van de competitie gepubliceerd worden.

Tot zover de binnengekomen vragen, zoals eerder aangekondigd zullen wij eind september definitief een besluit nemen over het wel of niet starten in oktober en daar nemen we de reacties uit de mails in mee net als de actuele situatie in stad/regio op dat moment.

Dank voor de aandacht en blijf gezond allemaal

 

Het bestuur van de DORA

woensdag, 02 september 2020 18:03

Update Coronacrisis n.a.v. meeting met de NDB

Amsterdam, 2-9-2020

 Beste leden en uitbaters aangesloten bij de DORA,

Afgelopen zaterdag, 30-08-2020, heeft de algemene vergadering van de NDB plaatsgevonden. Hier zijn ook de gevolgen van de huidige coronamaatregelen besproken. De NDB heeft haar lidorganisaties geadviseerd op zijn vroegst in januari 2021 te starten. Meer dan de helft van de bonden kon zaterdag al melden dat ze het advies overnamen.

Het bestuur van de DORA vind januari wel erg ver weg en heeft gisteravond in een digitale bestuursvergadering nogmaals besloten dat we streven naar het starten van de competitie in oktober. Los van dat de leden willen darten willen de uitbaters ook graag weer darters binnen hebben. Door komend seizoen geen bekercompetitie te organiseren zou er met een start in oktober dan nog een volledige wintercompetitie gespeeld kunnen worden.

Natuurlijk is ook het starten in oktober afhankelijk van de situatie op dat moment in de regio en van de dan geldende maatregelen. Het bestuur hoopt eind september een beslissing te kunnen nemen of we wel of niet in oktober kunnen starten. Dan ontvangen de captains ook een nieuwe uitnodiging om de competitiebescheiden op te halen.

Naast deze brief ontvangen alle captains en uitbaters ook een afschrift van het protocol “verantwoord darten” zoals dat door de NDB is opgesteld in samenspraak met het NOC*NSF en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen de captains/uitbaters om ons te melden of er in hun speelgelegenheid gedart kan worden en dus of er aan het protocol kan worden voldaan.

Als het starten in oktober niet verantwoord kan zullen we uitwijken naar januari 2021 en zal er zoals eerder toegezegd een deel van de contributie terug betaald worden.

Tot slot zullen we voorlopig ook nog geen toernooien organiseren, ook de landelijke toernooien gaan niet van start in 2020.

Hou vol allemaal en laten we hopen elkaar snel weer aan het bord tegen te komen

Het bestuur van de DORA

Aan alle leden,

Het DORA bestuur heeft kennisgenomen van het besluit en advies welke door de NDB hedenavond, 24-08-2020 is uitgevaardigd om de competitie 2020-2021 per 1 januari 2021 te starten vanwege de ontwikkelingen die plaatsvinden door het Corona virus.

Ook voor ons heeft dit advies gevolgen om de competitie op te kunnen starten.

Het DORA bestuur wil de aankomende ALV van de NDB a.s. zaterdag afwachten en van daaruit een beslissing nemen wanneer onze competitie eventueel zou kunnen starten.

Voor nu houdt dit in dat het afhalen van de wedstrijdbescheiden waarvan de start a.s. zaterdag is tot nader orde wordt uitgesteld. Uiteraard worden de captains op de hoogte gehouden als we overgaan tot het uitreiken van de wedstrijdbescheiden.

Hou Facebook en de website in de gaten. De captains zullen separaat een email ontvangen van dit bericht.

Wij hadden graag beter nieuws willen melden, maar gezien de toename van besmettingen is dat helaas niet mogelijk. Wij betreuren dat ten zeerste, maar de gezondheid van een ieder staat voorop.

Wij vertrouwen op een ieder zijn of haar begrip.

Lees hier het gehele verslag van de NDB

Het bestuur.

Ongetwijfeld hebben vele van ons de persconferentie van afgelopen donderdag bekeken.

Zo blij als we waren dat we weer mochten gaan darten in horecagelegenheden zo onzeker is het op dit moment weer.

Premier Rutte heeft expliciet voor de horeca aangegeven dat er wederom gereserveerd dient te worden, er een gezondheidscheck moet plaatsvinden en dat de contactgegevens van de gasten genoteerd dienen te worden.

Uiteraard hebben de NDB en de DORA daar begrip voor, de besmettingen nemen immers alleen toe op dit moment. 

Of en in welke mate deze aanvullende maatregelen invloed hebben op onze sport wordt door de NDB in samenspraak met NOC*NSF op dit moment uitgezocht. Zo heeft de NDB donderdagavond contact opgenomen met hetNOC*NSF en was er de volgende ochtend gelijk een overleg gepland. Wij hebben onze uitdaging daar heel duidelijk gemaakt. Op dit moment is het wachten op de aanwijsbrief vanuit de overheid richting de eventuele nieuwe noodverordening. Het bestuur en kantoor van de NDB hebben maandagavond een extra overleg gepland om de situatie te bespreken. Uiteraard houden we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

Ondanks de hitte, hoe het hoofd koel en blijf vooral gezond.

 

 

 

 

vrijdag, 03 april 2020 06:29

DDM TOERNOOIEN

Toelichting toernooien en DDM Finale

Alle toernooi zijn in ieder geval t/m 1 september 2020 gecanceld.

In afwachting  van de eventuele verdere maatregelen van het kabinet zal dit zo nodig aangepast worden.

De DDM Finale welke gepland stond voor 16 mei 2020 vervalt.

De ranking stand van 9 maart 2020 is tevens de eindstand 2019-2020.

Een finale op een later tijdstip zal niet plaatsvinden daar het oneerlijk zou zijn voor degene die op het moment van cancelen van alle toernooien niet aan de gestelde criteria voldoet.

Op een later tijdstip zal er een kleine prijsuitreiking plaatsvinden.

Op het moment van sluiten van de ranking stonden Sandy Gerbes en René Broertjes op de 1e plaats.

Ondanks dat jullie vast en zeker niet op deze manier "kampioen" wilde worden willen wij jullie toch feliciteren met het behaalde resultaat. Het is nou eenmaal een hele nare situatie waar we allemaal helaas mee te maken hebben.

Wij hopen op jullie begrip en hopen dat we straks weer met een schone gezonde lei kunnen starten.

Stay strong and safe, we kunnen dit samen!!

woensdag, 29 januari 2020 12:59

LaCo heren DSWN - DORA

Afgelopen zaterdag 25 januari stond de wedstrijd tegen DSWN op het programma.

De heren mochten ’s ochtends rond 11 uur de reis met Dirk Jan en René in de hoedanigheid van chauffeur richting Den Haag aanvaarden.

Na rustig ingegooid te hebben ging de wedstrijd van start met de single partijen.

De 1e set van 3 bestond uit;

Robert Hartgers, Jorden de Grunt en  Michel Besters. Allen wisten de partijen winnend af te sluiten, een goed begin is het halve werk zullen we maar denken.

De 2e set bestond uit;

Leroy Zondervan, Chris Brouwer en Jimmy Teuben. Deze heren hebben het goede voorbeeld van de 1e serie gevolgd, alle punten die er te behalen waren zijn binnen gesleept.

De 3e set bestond uit;

Marco Stevens, Kevin de Vries en René Broertjes. Ook deze serie verliep uitstekend, 2 van de 3 werden winnend afgesloten. René moest er nog in komen en gaf een sociaal puntje aan de tegenstander.

Tussenstand:

1-8

Vervolgens waren de koppels aan de beurt.

Robert en Marcel Hermans

Michel en Kevin

Robert en Marcel hebben de partij gewonnen met 3-2.

Michel en Kevin gingen er ook met winst vandoor, 1-3

Chris en Marco Stevens

Jimmy en René.

Chris en Marco moesten er ook aan trekken, uiteindelijk wel gewonnen met 3-2.

Jimmy en René hadden het iets lastiger met hun tegenstander, zij moesten hun meerdere erkennen in de tegenstander. Zij het nipt maar met 3-2 nam DSWN het puntje mee.

 Tussenstand:

2-11

Inmiddels bij de triples aangekomen.

Michel, Jimmy en Kevin.

Jordan, Chris en Marco Stevens.

Robert, Marcel en Tim Campfermann.

 De triples hadden duidelijk meer moeite met hun tegenstander. 2 van de 3 triples gingen verloren.

Michel, Jimmy en Kevin 2-0

Jordan, Chris en Marco 1-2

Robert, Marcel en Tim 2-0

 Tussenstand:

4-12

Het laatste stukje van een gezellige en succesvolle dag in Den Haag is altijd weggelegd voor de sologame.

Deze keer was de eer aan Jordan voor een 501 best of 7. Na een spannende afsluiting mocht Jordan zich de winnaar noemen, 3-4.

Eindstand:

4-13

Heren gefeliciteerd met deze prachtige overwinning.

 

 

vrijdag, 22 november 2019 21:29

LaCO Heren DORA vs. DSWN

Allereerst excuses voor het late verslag, een oogontsteking  was de boosdoener.           

Zaterdag 9 november is de wedstrijd tegen DSWN gespeeld. Deze wedstrijd was reeds eerder gepland, op verzoek van DSWN was deze verplaatst.

Singles;

Leroy Zondervan, Niels Stuiver en Kevin de Vries mocht het spits afbijten.Leroy moest zijn meerdere erkennen in zijn opponent, met een 3-0 verliespartij had Leroy het nakijken.

Niels trok de wedstrijd gelijk met een 3-0 overwinning.

Kevin verloor nipt met 2-3.

De volgende sessie bestond uit;

René Broertjes, Richard Spijker en Jordan de Grunt.

Deze heren wisten van wanten, alle partijen werden met een 3-0 overwinning afgesloten. Klasse mannen.

De laatste single partijen bestond uit;

Chris Brouwer, Robert Hartgers en Ronny Arts.

Chris en Robert wisten beide met 3-1 te winnen, helaas moest Ronny genoegen nemen met een 3-1 verliespartij.

Tussenstand 6-3

Koppels;

Michel Besters en Marco Buitenhuis

Leroy en Kevin

Richard en Jordan

René en Chris.

Michel en Marco moesten nog warm draaien, zij verloren met 3-0.

Leroy en Kevin waren te sterk voor hun tegenstander met een 3-0 winstpartij.

Richard en Jordan deden waar ze voor waren gekomen, zij het nipt maar uiteindelijk wisten zij met een 3-2 einstand de wedstrijd naar zich toe te trekken.

René en Chris waren uitstekend op stoom, 3-0 winst. Prachtige uitslagen.

Tussenstand 9-4

Trio’s

De 3 trio’s bestonden uit;

Leroy, Kevin en Jimmy Teuben.

René, Chris en Richard.

Michel, Marco B. en Niels.

De 1e sessie werd keurig winnend afgesloten met 2-1.

De 2e sessie was ook een spannende, deze ging ook met 2-1 naar ons toe.

Michel, Marco en Niels moesten deze eer helaas aan hun neus voorbij laten gaan. Met een 2-0 verliespartij moesten zij genoegen nemen.

Nu lag alleen nog de sologame in het verschiet.

Deze keer mocht Niels het beste van zijn kunnen laten zien. Jammer genoeg verliep deze solo niet geheel vlekkeloos en moest Niels toe zien hoe zijn tegenstander er met de winst van door ging, 2-4.

Einstand:

11-6

Een geweldige uitslag.

Zaterdag 23 november 2019 wordt er thuis gespeeld tegen de heren van de BDC.

Wij wensen de heren heel veel succes .

maandag, 28 oktober 2019 18:50

LaCo FDB vs. DORA

Afgelopen zaterdag, 26 oktober stond de wedstrijd tegen Friesland op het programma. Om 10 uur vertrokken de heren naar Winsum te Friesland. Na een mooie rit door ons prachtige landschap werden zij welkom geheten in Friesland.

Als eerste waren de 9 single partijen aan de beurt. Leroy Zondervan, Niels Stuiver en Tim Camfermann mocht het spits afbijten.  Leroy moest helaas zijn meerdere erkennen, 3-1. Niels en Tim wisten hun partijen winnend af te sluiten, beide met een 2-3 overwinning.

De volgende sessie bestond uit;

Chris Brouwer, Kevin de Vries en Jordan de Grunt. Deze sessie was zeer succesvol, alle partijen werden winnend afgesloten. Respectievelijk 1-3, 0-3 en 0-3. Een prachtig resultaat.

De laatste 3 partijen waren weggelegd voor Marco Stevens, Robert Hartgers en Ronnie Arts. Ook deze was succesvol, alleen Marco moest aanzien dat zijn tegenstander er met de winst van doorgaan. Robert won met 1-3 en Ronnie overtuigend met 0-3.

Tussenstand: 2-7

Na de singles is het tijd voor de koppels.

Manager Dirk Jan Klaver heeft een paar mooie koppels samengesteld.

Niels met Tim, Chris met Kevin , Leroy met Robert en Jordan en Marco. Deze samenstelling wierp zijn vruchten af, 3 van de 4 koppels werden winnend afgesloten. De heren zijn prima in vorm. Niels en Tim hadden het lastig en gingen 3-0 ten onder. Chris en Kevin wisten na een spannende wedstrijd nipt te winnen met 3-2. Leroy en Robert lieten er geen gras over groeien en gaf met een 0-3 winstpartij hun tegenstander het nakijken. Als laatste waren Jordan en Marco aan de beurt, ook zij gaven mooi partij en wisten de wedstrijd uiteindelijk toch naar zich toe te trekken met een 2-3 overwinning.

Tussenstand: 3-10

Nu nog 3 trio's en een sologame te gaan.

De trio's bestonden uit;

Leroy, Tim en Robert

Chris, Kevin en Ronnie

Jordan, Marco en Dirk Jan

Niels had plaats gemaakt voor Dirk Jan.

Het 1e trio was voor onze heren met een 100 en 147 finish voor Leroy. Uitslag 1-2

Het 2e trio ging ook van leien dakje, met een 0-2 overwinning gaven zij hun tegenstander het nakijken.

Het laatste trio moest helaas toe zien dat hun tegenstander op dat moment net iets beter uit de verf kwam, Jordan wist nog wel een 180 te produceren maar dat was deze keer niet genoeg. De wedstrijd werd met 2-1 verloren.

Tussenstand: 4-12

Nu was het de beurt aan de solo specialist, Ronnie Arts. Ronnie deed wat een ieder verwachtte, Ronnie stuurde zijn tegenstander met 1-4 naar huis. Grote Klasse.

Wat een geweldige uitslag, moe maar zeker zeer voldaan mochten de heren zich op gaan maken voor een gezellige terugreis. 

Einduitslag: 4-13

Nu even 2 weekjes rust, op 9 november spelen de heren thuis in Café de Driesprong tegen DSWN.

Het bestuur wenst de heren veel succes.

maandag, 28 oktober 2019 05:35

DDM TOERNOOIEN

Voor een ieder die onze darttoernooien bezoekt.

Er schijnt nog wel eens enige onduidelijkheid te bestaan hoe een eindstand in een poule wordt berekent.

De navolgende criteria geldt voor de eindstand in een poule;

a. het aantal gewonnen wedstrijden

b. het aantal gewonnen punten (puntensaldo)

c. bij een gelijke stand geldt het onderlinge resultaat

Indien punt a t/m c niet tot een beslissing hebben geleid zal er een beslissende leg worden gespeeld.

Het formaat wordt ter plaatste door de toernooileiding bepaald.

donderdag, 24 oktober 2019 11:01

Nieuwe website, nieuw logo

Sinds een week is onze nieuwe website online gegaan. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij zijn.

Bij een nieuwe site hoort een nieuw logo. Uiteraard zal ons nieuwe logo gaan de weg overal in verwerkt worden. Nu denkt men wellicht was het nodig om een geheel nieuwe site te lanceren, ja dat was echt nodig. De voorgaande website was dusdanig verouderd dat het nieuwe competitieprogramma, Teambeheer niet optimaal gebruikt kon worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat inschrijven c.q. overschrijven ook via Teambeheer gaat lopen. Dat is voor nu nog even toekomstmuziek.

Achter de schermen wordt nog hard gewerkt om de site nog verder te optimaliseren. Op dit moment werkt de DDM ranking nog niet naar behoren, wij hopen dat dit spoedig is opgelost.

De heren achter dit prachtige resultaat zijn Frank Vogel en Bob van Velthuijzen. Frank voor de vormgeving en het ontwerpen van het nieuwe logo en zoveel meer, Bob voor de technische kant, het bouwen van de website met alles wat daar voor nodig is.

De heren hebben vele uren met man en macht gewerkt om alles in orde te krijgen. Onze dank is dan ook bijzonder groot. 

Frank en Bob wij hopen dat jullie ons nog lang willen ondersteunen.

Wij hopen dat een ieder met plezier onze website bezoekt.

Pagina 1 van 2