Algemene ledenvergadering
Wat is een algemene ledenvergadering (ALV)?
Op een (verplicht) jaarlijks gehouden algemene ledenvergadering (ALV) wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid van de vereniging besproken.
Dat kan onder andere de volgende onderwerpen behelzen:
  • het jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)
  • het financieel verslag (inclusief de jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)
  • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
  • Het (her)benoemen van (nieuwe) bestuursleden.
  • Het installeren en beëindigen of wijzigen van bestaande commissies.
  • Het behandelen van moties/voorstellen.
  • Wijzigingen van reglementen.
  • Wijzigingen van de statuten.
 
Alle leden zijn uitgenodigd voor de ledenvergadering.
Wil je hierbij aanwezig zijn? Dan waarderen we het enorm als je je aanmeldt bij Jacqueline via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dan kunnen we namelijk rekening houden met de grootte van de locatie.
  
Kun je zelf niet aanwezig zijn, maar wil je wel dat jouw stem in stemming komt?
Dan kun je iemand machtigen om namens jou je stem uit te brengen.
Vul hiervoor dit machtigingsformulier in en geef deze mee aan degene die komt.
Let op! Een lid kan maar van één persoon een machtiging inleveren.
 
Wil je zelf een voorstel of amendement indienen? Ook dat kan.
Zet jouw voorstel schriftelijk duidelijk uiteen in dit document en stuur deze naar het bestuur via Jacqueline via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om je voorstel ter stemming te kunnen brengen dien je jouw voorstel door minstens vijf andere leden ondersteund te zien middels ondertekening.
Let op! Je voorstel dient uiterlijk één week voor de ALV ingediend te zijn om tot agendering te kunnen worden gebracht en je dient zelf aanwezig te zijn op de ALV om jouw voorstel te kunnen toelichten.
Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen we jouw voorstel niet behandelen.
 
De eerstvolgende ledenvergadering is gepland op: 
Dinsdag 30-mei-2023, aanvang 20:00 u.
Sporthallen Zuid - Burgerweeshuispad 54 - 1076 EP Amsterdam
 
De volgende stukken zullen worden behandeld op de ledenvergadering: