Bestuur
Vrijwilligers
Speelgelegenheden
Inschrijven
Mededelingen
Nieuws
Verslagen
Agenda
Foto's
Reglementen
Ledenadministratie
Links

 
LEDENADMINISTRATIE
Bezoekadres Openingstijden: maandagavond 19.00-21.00 uur
Rijswijkstraat 141-B   donderdagavond 19.00-21.00 uur
1062 ES Amsterdam   zaterdagmiddag 11.00-13.00 uur
Telefoon:  020 846 50 52      

BONDSKANTOOR
Het bondskantoor is, met uitzondering van feestdagen en enkele vooraf aangegeven data, geopend tijdens de hierboven genoemde openingstijden. Tijdens de winterstop, na de laatste inschrijfdag van het huidige seizoen tot de start inschrijving voor het nieuwe seizoen alsmede gedurende de zomermaanden is het kantoor eveneens gesloten. De data en perioden zijn te vinden in de Agenda.
Tijdens de openingstijden kunnen (team)leden in- of overgeschreven worden. Je kunt ook eventuele problemen voorleggen. Soms kan ter plekke een oplossing worden gevonden of een advies gegeven, dat kan bijdragen aan een oplossing. Sommige problemen moeten aan het (gehele) bestuur voorgelegd worden, je krijgt hiervan dan zo spoedig mogelijk bericht. Ook kun je ideeën aandragen of suggesties doen welke de D.O.R.A. of onze dartsport ten goede komen of beter kunnen laten functioneren.

Tarieven:
Contributie Wintercompetitie € 37,50 per speler 1 pasfoto
Niet spelend lid Wintercompetitie € 37,50 1 pasfoto
Jeugdleden Wintercompetitie € 37,50 1 pasfoto
Niet-spelend Jeugdlid € 25,00 1 pasfoto
Na-inschrijving € 2,50 extra administratiekosten  
Overschrijving/naamswijziging/nieuwe kaarten € 5,00 administratiekosten per kaart  
Zomercompetitie € 35,00 per team  
Contributie bekercompetitie Gratis  
Bijdrage speelgelegenheden-competitie € 35,00 (ongeacht het aantal teams)
Bijdrage speelgelegenheden-toernooien € 35,00 per toernooi  
DDM toernooien € 3,50 p.p., tenzij anders vermeld
Gesloten Amsterdam € 5,00 p.p., tenzij anders vermeld

De spelerskaart wordt direct vervaardigd, waardoor het teamlid dezelfde avond kan spelen. Op het moment dat een nieuw lid op een wedstrijdformulier is vermeld, is deze als teamlid erkend en dient de spelerskaart aanwezig te zijn. Het bijschrijven van teamleden is mogelijk tot zes weken voor het einde van de competitie. Voor bij- of overschrijven dienen  meegenomen te worden: een volledig ingevuld inschrijfformulier/mutatieformulier en een pasfoto, aan de achterzijde voorzien van de naam van het nieuwe lid. Voor jeugdleden (tot 18 jaar) is een door één van de ouders/verzorgers ingevulde en ondertekende verklaring met een kopie legitimatiebewijs van die ouder/verzorger vereist. Voor overschrijving van leden dienen meegenomen te worden: een volledig ingevuld inschrijfformulier/mutatieformulier en de te wijzigen seizoenkaart.

WIJZIGING PERSONALIA
(Reserve)captains kunnen adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummers of enige andere wijziging in de persoonlijke gegevens van alle teamleden na inloggen uitvoeren in Teambeheer op de Uitslagenpagina.
Captains dienen de wijziging van hun gegevens OOK door te geven aan de ledenadministratie via ledenadmin@dora.nl. Er wordt dan een mededeling op de website geplaatst.
Voor vragen betreffende de ledenadministratie kun je contact opnemen met Monica Muller. Zij is bereikbaar onder nummer 062 081 78 01 of op bovenstaand e-mailadres.
Alle genoemde formulieren zijn ook te verkrijgen op het Bondskantoor en te vinden op de website bij “Inschrijven”.